Phao Thấm Hút Xăng Dầu 3M Mini-Boom T-4

  • Hấp thụ và ngăn chặn nhiễm bẩn dầu ở quy mô nhỏ
  • Phù hợp khi thấm hút xăng dầu, nhiên liệu bị lẫn vào trong nước hoặc xung quanh bề mặt rắn bị nhiễm bẩn.
  • Thiết kế dạng ống dễ dàng đặt quanh thiết bị và khu vực chống tràn dầu
  • Kích thước: 1.2 m x 7.5 cm