Phao Quây Thấm Hút Hóa Chất 3M Mini-Boom P-200

  • Thiết kế dạng ống, dễ dàng bao phủ hầu hết các khu vực tràn và rò rỉ
  • Phạm vi ứng dụng từ bảo trì tràn phản ứng
  • Kích thước: 7,5cm x 1,2m
  • Có sẵn 3 mức kích thước
0983458696