Pad Chà Sàn 3M 7300 Chính Hãng Giá Tốt

  • Có thể sử dụng kết hợp kèm các dung dịch tẩy sàn gốc nước để loại bỏ lớp hoàn thiện sàn bẩn cũ và chất trám trét.
  • Là miếng đệm tước mạnh nhất của 3M được làm bằng nylon dạng sợi filament liên tục
  • Các kích thước: 16″, 18″ và 20″