Nước Lau Kính 3M Glass Cleaner and Protector

  • Sản phẩm có thể sử dụng ngay
  • Chứng nhận Green Seal ™ GS-37
  • Công thức không có vệt
  • Công thức không amoni
  • Giảm hơi sương đọng trên bề mặt kính, tăng độ sáng bóng khi sử dụng thường xuyên, giúp bảo vệ kính

 

0983458696