Miếng Thấm Hút Hóa Chất 3M Pad P-110

  • Dùng cho hầu hết các chất lỏng nguy hiểm và không nguy hiểm
  • Có kích thước nhỏ gọn và đóng gói tiện lợi
  • Lý tưởng để làm sạch các vết tràn nhỏ và lau sạch các khu vực bị ô nhiễm.
0983458696