Miếng Thấm Hút Đa Năng 3M Maintenance Sorbent Pad M-PD1520DD

  • Sử dụng cho những chất lỏng không nguy hiểm
  • Là sản phẩm hoàn hảo để đặt trong, dưới và xung quanh máy móc. Giúp bảo vệ sàn khỏi sự rò rỉ của dầu hoặc nhiều loại hóa chất.
  • Kích thước tiện dụng, dễ dàng sử dụng nhanh chóng thấm hút chống tràn
  • Kích thước: 40cm x 52cm