Miếng Chùi Rửa Đa Năng 3M Scotch Brite Power Pad 2000

  • Hình dạng nơ độc đáo dễ dàng xử lý
  • Hiệu suất chùi sạch nhanh hơn đến 5 lần các sản phẩm thông thường
  • Độ bền cao gấp 3-4 lần các sản phẩm khác
  • Làm sạch cả những vết bám cứng đầu ở đáy nồi
  • Được chứng nhận bởi HACCP International là “An toàn Thực phẩm” và “Phù hợp với Mục đích”
  • Chiều dài: 140 mm
  • Chiều rộng: 99 mm