Miếng Chùi Rửa 3M Scotch Brite Heavy Duty Scouring Pad 86

  • Cấu trúc mở với các hạt nhám cứng và mài mòn
  • Được thiết kế để làm sạch cháy, khét khỏi nồi, chảo và thiết bị nấu nướng khác.
  • Sản phẩm được chế tạo bằng nhựa chống phân hủy do tiếp xúc với nước nóng, chất tẩy rửa