Miếng Chùi Rửa 3M Scotch Brite Dual Purpose Scour Pad 96HEX

  • Giúp dễ dàng cọ rửa hàng ngày hầu hết các đồ dùng và thiết bị nấu ăn
  • Có 2 mặt với 2 cấp độ cọ rửa khác nhau, tăng sự tiện ích của miếng chùi rửa
  • Dê dàng và nhanh chóng rũ bỏ các vụn thức ăn bám trên miếng chùi rửa