Kính Che Mặt 3M 82701 WP96

  • Công dụng: che chắn và bảo vệ mặt khỏi bụi mạt, tia lửa…
  • Chiều dài: 64,52 cm
  • Chiều rộng: 20,32 cm
  • Loại sản phẩm: Faceshields & Visors
  • Hình dạng: Đúc
  • Tiêu chuẩn / Phê duyệt: ANSI Z87.1
  • Đề xuất ngành: Ô tô , Xây dựng , Thiết kế & Xây dựng , Vệ sinh Cơ sở , Chế biến Thực phẩm , An toàn Thực phẩm…