Khăn Lau Dầu Mỡ 3M Scotch Brite Kitchen Cleaner

  • Chất tẩy dầu mỡ hiệu quả cho bề mặt thép không gỉ không tiếp xúc với thực phẩm
  • Scotchgard ™ Protector để lại một lớp bảo vệ bề mặt thép không gỉ
  • Làm sạch, không cần rửa lại nước sau khi sử dụng
  • NSF® A7 – an toàn để sử dụng trên các bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm.
  • HACCP – an toàn thực phẩm