Hóa Chất Tẩy Vết Bẩn Trên Thảm 3M ScotchGard Extraction Cleaner

  • Là chất lỏng đậm đặc, pha loãng theo tỷ lệ chuẩn để sử dụng
  • Công dụng tẩy rửa mạnh
  • Ít tạo bọt, có độ pH trung tính dùng tẩy rửa thảm màu, thảm nylon chống bẩn
  • Tỷ lệ pha loãng: 1:64
  • Dung tích: 3.785 L