Hóa Chất Tẩy Sàn 3M TopLine Pre-Burnish Floor

  • Được sử dụng trước khi đánh bóng sàn
  • Sử dụng cùng máy chà sàn tự động hoặc cây lau nhà và xô.
  • Không làm sỉn màu hay tổn hại bề mặt sàn
  • Sử dụng tốt nhất với pad đánh sàn Scotch-Brite Diamon Pad System
  • Dung tích: 3.785 L
  • Tỷ lệ pha loãng 1:128