Hóa Chất Lau Kính 3M 1L Glass Cleaner and Protector

  • Pha chế tự động giúp loại bỏ việc đo lường, pha trộn và giúp đảm bảo độ pha loãng một cách chính xác.
  • Không để lại vệt khi lau
  • An toàn, không ăn mòn
  • Kính luôn sáng bóng
0983458696