Hóa Chất Lau Kính 3M 17L Glass Cleaner and Protector

  • Hệ thống pha chế tự động giúp loại bỏ việc đo lường và pha trộn và giúp đảm bảo độ pha loãng một cách chính xác
  • Chứng nhận Green Seal ™ GS-37
  • Công thức đảm bảo không có vệt sau khi bề mặt khô
  • Công thức không chứa thành phần amoni