Hóa Chất Khử Trùng 3M 5L Quat Disinfectant Cleaner

  • Công thức tẩy trùng EPA thích hợp sử dụng trong bệnh viện.
  • Đặc biệt diệt trùng được các loại vi khuẩn gây bệnh và virus bệnh nguy hiểm như viêm gan B, C, HIV-1. TB, HBV, MRSA, VRE
  • Dung tích: 2L
  • Tỷ lệ pha loãng 1:256
0983458696