Hóa Chất Khử Trùng 3M 25L HB Quat Disinfectant Cleaner

  • Tẩy rửa và diệt các vi khuẩn, virus như HIV-1, MRSA, VRE, Herpes simplex I & II, các tác nhân gây bệnh.
  • Thường được sử dụng trong bệnh viện
  • Dung tích: 2L
  • Tỷ lệ pha loãng 1:365
0983458696