Cuộn Thấm Hút Hóa Chất 3M Roll C-RL15150DD

  • Sử dụng để thấm hút các chất lỏng nguy hiểm và chất lỏng không nguy hiểm
  • Dạng cuộn dễ dàng cắt sử dụng cho bề mặt từ nhỏ đến rộng
  • Kích thước: 38.735cm x 45.72 m
0983458696