Cuộn Gấp Thấm Hút Hóa Chất 3M C-FL550DD/P-F2001

  • Được sử dụng cho hầu hết các chất lỏng nguy hại và không nguy hại.
  • Bốn loại thấm hút kết hợp trong một – sử dụng như một phao quây, gối, đệm hoặc cuộn thấm hút hóa chất.
  • Các lỗ đục 16″ một lần cho phép bạn chọn độ dài mong muốn.
  • Mỗi tấm đục lỗ sau khi mở ra đạt kích thước khoảng 18 “x 16”