Cuộn Chống Tràn Đa Năng 3M Maintenance Sorbent Roll M-RL15150DD

  • Hữu ích trong việc ngăn các chất lỏng không độc hại rò rỉ ra các bề mặt sàn
  • Dễ dàng cắt cuộn để phù hợp với các góc hẹp và tái sử dụng.
  • Kích thước tiện dụng, bảo phủ chống tràn nơi làm việc, góc cạnh và ẩm ướt
  • Kích thước: 40 cm x 45.72m