Chất Phủ Tĩnh Điện Bảo Vệ Sàn 3M AntaBrite Floor

  • 3M AntaBrite Floor phủ sàn tĩnh điện là sự kết hợp giữa các loại nhựa và kim loại hỗn hợp chéo polymer dẫn điện
  • Hình thành một lớp bảo vệ lên mặt sàn với hiệu suất tán tĩnh điện tuyệt vời
0983458696