Chai Tẩy Vết Bẩn Cho Thảm 3M Scotchgard Spot Remover

  • Aerosol tạo ra một lớp bọt dày màu trắng giúp giảm thiểu việc sử dụng quá nhiều hóa chất và độ ẩm trên thảm
  • Loại bỏ hiệu quả hầu hết các đốm và vết tràn thông thường
  • Không cần rửa lại
  • Không có cặn dính