Chai Tẩy Rửa Bảo Vệ Inox, Thép Không Gỉ 3M Stainless Steel Cleaner And Protector Scotchgard

  • Làm sạch hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng
  • Làm sách điểm vết bẩn
  • Không để lại vệt sáng
  • Chứng nhận NSF® A7 – an toàn để sử dụng trên các bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm