Hiển thị tất cả 9 kết quả

Dụng cụ thấm hút hóa chất được thiết kế và sử dụng để dễ dàng bao phủ các khu vực tràn và rò rỉ, thấm hút cực nhanh, thiết kế nhỏ gọn

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Gấp Thấm Hút Hóa Chất 3M C-FL550DD/P-F2001

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Thấm Hút Dầu 3M Roll HP-100

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Thấm Hút Hóa Chất 3M Roll C-RL15150DD

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Gối Thấm Hút Hóa Chất 3M Chemical Sorbent Pillow P300

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Miếng Thấm Hút Xăng Dầu 3M Pad HP-156

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Quây Thấm Dầu 3M Boom T-270

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Quây Thấm Hút Hóa Chất 3M Mini-Boom P-200

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Thấm Hút Xăng Dầu 3M Mini-Boom T-4